Phone Icon

نشانی های IP

پیشگیری از بروز اختلال‌های احتمالی و تجربه پایداری بیشتر با اضافه‌ کردن IPهای مبناکلود به فایروال سرورهای خود

گاهی با ایجاد تغییر در پاپ سایت های مبناکلود، تغییراتی در IPهای سرورهای لبه‌ی شبکه‌ توزیع محتوا ایجاد می شود، برهمین‌ اساس می توانید با اضافه‌ کردن IPهای مبناکلود به فایروال سرورهای خود، از بروز اختلال های احتمالی پیشگیری و پایداری بیش تری را تجربه کنید. برای به روزرسانی IPهای مبناکلود در فایروال خود، از این اسکرپیت استفاده نمایید تا آدرس های جدید به‌شکل خودکار در فایروال سرور شما وایت لیست شوند. لیست آی پی های مبناکلود همواره با آدرس زیر در دسترس شما می باشد.

https://mabnacloud.com/ips.txt

92.114.16.80/28
185.143.232.0/22